Ivan Mađarević, Istraživač saradnik

ivanm@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-554

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za nuklearnu i plazma fiziku