Ivana Jelić, Naučni saradnik

email@vinca.bg.ac.rs
telefon

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine