Bojana Vasiljević, Naučni saradnik

email@vinca.bg.ac.rs
telefon

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku