Branko Spajić, istraživač pripravnik

email: vinca160-branko.spajic@vin.bg.ac.rs
telefon: 064-8505-116

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Centar za motore i vozila