Biljana Gaković, Naučni savetnik

telefon: +381 11 3408524

email: biljagak@vin.bg.ac.rs

Soba: Lab 040, zgrada br. 51, soba br. 2

 

 

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za atomsku fiziku

Curriculum Vitae:  Serbian cv icone

                                    English  cv icone

 

Ključne reči: Fizika čvrstog stanja, fizika plazme, laserski indkovana modifikacija materijala, tanki slojevi.

Keywords: Solid state physics, plasma physics, laser-induced materials modification, thin films.