Sandra Stefanović, Istraživač saradnik

sandras@vinca.rs
telefon 011/3408-217

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za termotehniku i energetiku