Danka Kostadinović, Istraživač pripravnik

dankak@vinca.rs
telefon 011/3408-823

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za termotehniku i energetiku