Vladimir Bursać, Viši stručni saradnik

pela@eunet.rs
telefon 011/3408-604, 011/3408-767

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku