Jadranka Labus, Istraživač saradnik


Laboratorija u kojoj istraživač radi: Biro za sertifikaciju