Marko Bošković, Istraživač saradnik

masonada@gmail.com

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za teorijsku fiziku i fiziku kondenzovane materije