Project code: 33042
There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Predmet projekta je usavršavanje tehnologije termičke dezintegracije različitih otpadnih materija u fluidizovanom sloju uz iskorišćenje energetskih efekata, a u skladu sa normama o zaštiti životne sredine. Odsustvo adekvatnog tretmana otpadnih materija je veliki problem naše industrije, pa se ovim projektom želi pomoći u rešavanju tih problema, gde god probe na postrojenju sa fluidizacionim ložištem, čiji je razvoj osnovni cilj projekta, ukažu da se to može uraditi efikasno i bezbedno za životnu sredinu. U tom cilju će se prvenstveno izvršiti rekonstrukcija demonstracionog kotla za sagorevanje teškog tečnog otpada u FS, čiji razvoj je započet u prethodnom periodu, izradom dodatnih sistema za doziranje različitih tipova goriva. Time će se omogućiti ispitivanje sagorevanja u FS, različitih otpadnih materija, u industrijskim razmerama, uz kontinualnu kontrolu produkata sagorevanja. U okviru ispitivanja podobnosti sagorevanja karakterističnih otpadnih materija u FS obaviće se i sakupljanje i objedinjavanje raspoloživih propisa vezanih za sagorevanje otpadnih materija. Takođe će se obrtatiti pažnja na dizajniranje sistema za prečišćavanje dimnih gasova, kao i na ekološki opravdan tretman pepela. Pored toga će se obaviti razvoj programa za numeričku CFD simulaciju procesa u FS radi analize uticaja načina doziranja i promene parametara ložišta na sagorevanje različitih tipova goriva, kao i izrada softvera za normativni proračun za konstrukcionu optimizaciju realnih industrijskih kotlovskih postrojenja.

Researchers included into project: Aleksandar Erić, Naučni saradnikAna Marinković, Istraživač saradnikBranislav Repić, Naučni savetnikMilica Mladenović, Naučni saradnikMilijana Paprika, Assistant Research ProfessorMiodrag Matović, StranacNenad Crnomarković, Naučni saradnik Petar Gvero, StranacSrđan Belošević, Naučni savetnik Stevan Nemoda, Naučni savetnikVasilije Manović, Stranac