Godišnja nagrada Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ se dodeljuje istraživačima za naročite naučne rezultate koji su postignuti u Institutu u oblasti delatnosti kojima se bavi Institut, a koje su definisane Statutom Instituta za nuklearne nauke „Vinča“. Pravilnik o dodeli nagrada i priznanja


 

23.03.2018
There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Naučno veće je na 17. redovnoj sednici održanoj 22. marta 2018. godine, dalo predlog da se dodele sledeće nagrade i priznanja Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ istraživačima za naročite naučne rezultate koji su postignuti 2017. godine u Institutu u oblasti delatnosti kojima se bavi Institut, a koje su definisane Statutom Instituta za nuklearne nauke „Vinča“.

 

Godišnju nagradu za 2017., oblast osnovnih istraživanja, dodeli grupi autora koju čine:

milena marinkovic godisnja

dr Milena Marinović-Cincović,
naučni savetnik Instituta Vinča;

marija jankovic

dr Marija Janković,
viši naučni saradnik Instituta Vinča

bojan jankovic

dr Bojan Janković,
viši naučni saradnik Fakulteta za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu

Godišnju nagradu za 2017. za mlađe istraživače, oblast osnovnih istraživanja, dodeli

maria cebela

dr Marii Čebeli,
istraživaču saradniku