There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

 

IVAN PETROVIC

U oktobru 2018. godine potpisan je po treći uzastopni put Memorandum o razumevanju u oblasti naučne i tehnološke saradnje između Instituta za nuklearne nauke Vinča, Univerziteta u Beogradu i Laboratori Nazionali del Sud, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (LNS-INFN), iz Italije. Kao i prethodni, ovaj sporazum trajaće tri godine.