There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

JSPS

Ms Tomoko Deguchi iz JSPS (Japan Society for the Promotion of Science) održaće prezentaciju programa JSPS i govoriti o mogućnostima i uslovima za dobijanje stipendija (fellowship program) za doktorante, postdoktorante, istraživače i nastavnike Univerziteta u Beogradu.
Prezentacija će biti održana 10. oktobra u 11 časova na Mašinskom fakultetu u Beogradu, soba 514, v sprat.
Više o JSPS možete pogledati na sajtu https://www.jsps.go.jp/english/index.html