Institut za nuklearne nauke „Vinča“

Vizija i Misija

Osnovna misija Laboratorije za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine je zaštita života i zdravlja ljudi koji rade sa izvorima jonizujućih zračenja. Pored toga, aktivnosti Laboratorije treba da obezbede bezbedno korišćenje generatora jonizujućih zračenja, uvodjenje novih modernih tehnologija u različitim oblastima života i da doprinesu sticanju novih znanja u oblasti zaštite od zračenja. Svoju misiju Laboratorija ostvaruje kroz :

 

• Naučno istraživački rad koji se temlji na svetski relevantnim istraživanjima

• Primenjena istraživanja koja su značajna za korišćenje izvora jonizujućih zračenja koji su značajni za našu zemlju

• Kadrove kojima je osnovna karakteristika posvećenost u radu, kreativnost i inovativnost

• Primenu znanja kod rešavanja problema koji se javljaju u praksi

• Multidsciplinarnost i timski rad

• Učestvovanje u visokoškolskoj nastavi i obrazovanju