Institut za nuklearne nauke „Vinča“

Akreditacija i Ovlašćenja

U okviru Laboratorije za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine postoji Laboratorija za radijaciona merenja koja je akreditovana prema standardu SRB/ISO 17025 za etaloniranje i ispitivanje.

 

     sl2        sl3