Osnovna istraživanja

Osnovna istraživanja

Laboratorija za molekularnu biologiju i endokrinologiju bavi se istraživanjem osnovnih molekularnih mehanizama različitih patofizioloških stanja. U cilju ispitivanja nastanka i etiopatogeneze bolesti, dijagnostičkih protokola i efekata tretmana, koristimo metode molekularne i ćelijske biologije, biohemije, genetike i endokrinologije. Naša istraživanja uključuju kako preklinička (in vitro, životinjski modeli), tako i klinička ispitivanja. Istraživanja naše laboratorije su fokusirana na glavne biomedicinske oblasti:

1) Neuronauke i mentalni poremećaji

2) Molekularna endokrinologija i metabolički poremećaji

3) Redoks medicina, biologija i terapija kancera

Vizija naše laboratorije je da bude međunarodno prepoznata u oblastima osnovnih i primenjenih biomedicinskih istraživanja, kao i u programima realizacije master i doktorskih studija. Naša misija je razumevanje molekulskih osnova humanih bolesti i doprinos razvoju novih terapijskih pristupa.