Komercijalne delatnosti

Komercijalne delatnosti

Analiza kateholamina u urinu (adrenalin, noradrenalin, dopamin).

Protokol za sakupljanje urina radi kvantitativnog određivanja kateholamina.

 

Količina slobodno izlučenih kateholamina (adrenalina, noradrenalina i dopamina) u urinu našom metodom se izražava na 24h (urin sakupljen u toku 24h); po ml sakupljenog urina i po izlučenom urinu u toku 1 min. Urin se sakuplja 24 h, tako što se prvi jutarnji urin ne sakupi a sakuplja se svaki naredni urin i završava se sa sakupljanjem sutra ujutro i to je 24h-urin. Za vreme sakupljanja urina boca sa odmerenom količinom reagensa (2N H2SO4, u vezi reagensa i preuzimanja istog možete nas kontaktirati na 0113408688) u koju se sipa urin se drži na +8oC. 

Takođe jedan dan pre i tokom sakupljanja urina pacijent ne bi trebalo da konzumira: kafu, coca colu, banane, pomorandže, čokoladu, paradajz i da pije beta blokatore jer to može da smeta određivanju vrednosti kateholamina u urinu. Kada se tokom 24h sakupi urin zabeleži se ukupna diureza a za analizu je potrebno poslati samo 50-100 ml sakupljenog urina. Sakupljen urin uzet na opisan način može se držati u frižideru do 7 dana a posle toga vremena mora se držati u zamrzivaču.

 

Cena analize kateholamina (adrenalina, noradrenalina i dopamina) u jednom 24h-urinu iznosi 2000,00 dinara. Pri donošenju uzorka potrebno je i doneti dokaz o izvršenoj uplati (uplatnicu). 

Uplatnicu popuniti na sledeći način:

Uplatio:
Ime i prezime pacijenta
Adresa pacijenta
JMBG

Svrha uplate:
Analiza kateholamina u urinu

Primalac:
Institut Vinča
Laboratorija 090
PIB: 101877940

Cena: 2000,00
Tekući račun: 205-113601-46
Poziv na broj: 090

Dodatne informacije možete dobiti na broj 011-3408688