(lista)   PODACI O ISTRAŽIVAČU POTREBNI ZA BAZU PODATAKA   (menjanje podataka)

OSNOVNI PODACI

Ime  Nevena
Prezime  Veljković
Titula  Doctor tehnickih nauka
Zvanje  Visi naučni saradnik
E-mail  nevenav@vinca.rs
Direktni telefoni  
Telefoni lokali  471
Organizaciona jedinica  180
Oblast i uža specijalnost (ključne reči)  Bioinformatika, proteinsko inženjerstvo, dizajniranje peptidnih mimetika

STRUČNA BIOGRAFIJA

STRUČNA BIOGRAFIJA - ZVANJA

R.br. Godina izbora (reizbora)

ZVANJE

 1  2008  Visi naucni saradnik

STRUČNA BIOGRAFIJA - DIPLOME

R.br. Diplome
 1
Vrsta  Diploma
Godina  1996
Mesto  Beograd
Institucija  Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
Naslov  Mikroinkapsulacija u biodegradabilnim zrnima
Oblast  Hemijsko inženjerstvo
 2
Vrsta  Magistarska teza
Godina  1999
Mesto  Beograd
Institucija  Centar za multidisciplinarne studije, Univerzitet u Beogradu
Naslov  Dizajniranje peptidnih mimetika metodom informacionih spektara
Oblast  bioinformatika
 3
Vrsta  Doktorska disertacija
Godina  2001
Mesto  Beograd
Institucija  Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
Naslov  Mogućnosti dizajniranja biotehnoloških proizvoda primenom informacione analize makromolekula
Oblast  Bioinformatika, biotehnologija

PRODUKCIJA

PRODUKCIJA

 BROJ 

 koeficijent 

 proizvod 

CITIRANOST NAUČNIH RADOVA (bez autocitata)  65  0.5  32.5
 Monografije, monografske studije, tematski zbornici, leskikografske i kartografske publikacije međunarodnog značaja:
M11    15  0
M12    10  0
M13  2  6  12
M14    4  0
M15    3  0
M16    2  0
M17    3  0
M18    2  0
 Radovi objavljeni u naučnim časopisima međunarodnog značaja:
M21  20  8  160
M22  10  5  50
M23  5  3  15
M24    3  0
M25    1.5  0
M26    1  0
M27    3  0
M28    2  0
 Zbornici međunarodnih naučnih skupova:
M31  3  3  9
M32    1.5  0
M33    1  0
M34  14  0.5  7
M35    0.3  0
M36    1  0
 Nacionalne monografije, tematski zbornici, leksikografske i kartografske publikacije nacionalnog značaja; naučni prevodi i kritička izdanja građe, bibliografske publikacije:
M41    7  0
M42  1  5  5
M43    3  0
M44    2  0
M45  1  1.5  1.5
M46    1  0
M47    0.5  0
M48    2  0
M49    1  0
 Časopisi nacionalnog značaja:
M51    2  0
M52    1.5  0
M53    1  0
M55    2  0
M56    1  0
 Zbornici skupova nacionalnog značaja:
M61    1.5  0
M62    1  0
M63    0.5  0
M64    0.2  0
M65    0  0
M66    1  0
 Magistarske i doktorske teze:
M71  1  6  6
M72  1  3  3
 Tehnička i razvojna rešenja:
M81    8  0
M82    6  0
M83    4  0
M84    3  0
M85    2  0
M86    2  0
 Patenti, autorske izložbe, testovi:
M91  1  10  10
M92    8  0
M93    3  0
RUKOVOĐENJE DOMAĆIM PROJEKTIMA    5  0
RUKOVOĐENJE MEĐUNARODNIM PROJEKTIMA    10  0
VOĐENJE MAGISTARSKIH TEZA    3  0
VOĐENJE DOKTORSKIH DISERTACIJA  3  5  15
UČEŠĆE U MEĐUNARODNOJ SARADNJI  1  0  0
RECENZIJA RADOVA U MEĐUNARODNIM ČASOPISIMA    0  0

Ukupno M faktor: 278.5
Ukupno kompetencija: 326


Copyright (c) 2003-2014 Laboratorija za računarsku tehniku, RT270 - VinčaNET