Logovanje


Institut za nuklearne nauke „Vinča“              Univerzitet u Beogradu

Pravna akta

 

Institut za nuklearne nauke „VINČA“

 

Statut Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ (PDF)

 

Izmene  i Dopune Statuta Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ (PDF)

 

Pravilnik o Sistematizaciji Institut ''Vinca'' (PDF)

 

Prilog posebi deo sistematizacije Institut ''Vinca'' (PDF

 

Izmene Poslovnika o radu Upravno Odbora Instituta za nuklearne nauke "Vinca" (PDF)

 

Poslovnik o radu Naučnog veća Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ (PDF)

 

Pravilnik o radu Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ -  DECEMBAR 2016 (PDF)

 

Izmene i Dopune Pravilnika o radu Instituta za nuklearne nauke „Vinča“  (PDF)

 

Pravilnik o utvrđivanju uslova za sticanje zvanja istraživač saradnik i izbor u zvanje istraživač saradnik (PDF)

 

Pravilnik o utvrđivanju uslova za sticanje stručnih zvanja i izbor u stručna zvanja (PDF)

 

Pravilnik o računovodstvu (PDF)

 

Pravilnik o računovodstvenim politikama instituta Vinča (PDF)

 

Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila Instituta za nuklearne nauke «Vinča» (PDF)

 

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Institutu za nuklearne nauke «Vinča» (PDF)

 

Pravilnik o naknadama troškova zaposlenih u Institutu za nuklearne nauke «Vinča» (PDF)

 

Pravilnik o reprezentaciji u Institutu za nuklearne nauke «Vinča» (PDF)

 

Pravilnik o upravljanju međunarodnim projektima u Institutu za nuklearne nauke «Vinča» (PDF)

 

Pravilnik o korišćenju računarsko-komunikacionih resursa na mreži VincaNet-a (PDF)

 

Etički kodeks Univerziteta u Beogradu - 22 jun (doc)

 

Pravilnik o radu etičkih komisija - 22 jun (doc)

 

Pravilnik o postupku utvrđivanja neakademskog ponašanja - 22 juna (doc)

 

Pravilnik o korišćenju službenih mobilnih telefona (pdf)

 

Pravilnik o postupku provere alkoholisanosti i uticaja drugih sredstava zavisnosti (pdf)

 

Izmena i dopuna Pravilnika o postupku provere alkoholisanosti (pdf)

 

Pravilnik o blizem uredjivanju postupka Javne Nabavke u Institutu (pdf)

 

Pravilnik O Dodeli Nagrada I Priznanja INSTITUTA VINCA Koje Se Dodeljuju Istrazivacima (pdf)

 

Ministarstvo prosvete i nauke

 

Zakon o naučnoistraživačkoj delatnosti (Sl. glasnik RS, br. 110/2005, 50/2006 - ispr. i 18/2010 i 112/2015) (PDF)

 

Zakon o inovacionoj delatnosti  (DOCX)

 

Pravilnik o vrednovanju naučnoistraživačkog rada i postupku akreditacije naučnoistraživačkih organizacija (DOCX)

 

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra naučnoistraživačkih organizacija (Službeni glasnik RS, br. 32/07 od 03.04.2007.godine) (PDF)

 

Pravilnik o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača (DOCX)

 

Zakon o nacinu odredjivanja maksimalnog broja zaposlenih (DOCX)

Nacionalni savet za nauČni i tehnološki razvoj

 

Pravilnik o kriterijumima i postupku za dodelu zvanja zaslužni naučnik (PDF)

 

Prev Next

SPIG 2018

Institut “Vinča” je organizator 29. međunarodnog simpozijuma o fizici jonizovanih gasova...

Detaljnije

PONOSNI SMO NA NAŠU ŠKOLU RAČUNARA

Škola računara „Vinča“ s ponosom ističe da su njena dva...

Detaljnije

Laboratorija Za Atomsku Fiziku

Laboratorija Za Atomsku Fiziku

  U Laboratoriji za atomsku fiziku Instituta za nuklearne nauke "Vinca"...

Detaljnije

Dr Magdalena Radović i Petar Laušević do…

Na XIX Međunarodnoj konferenciji YUCOMAT, održanoj u Herceg Novom od...

Detaljnije

"Rainbows in Channeling of Charged Parti…

"Rainbows in Channeling of Charged Particles in Crystals and Nanotubes".

Недавно су сарадници Института Небојша Нешковић, Срђан Петровић и Марко...

Detaljnije