Logovanje


Institut za nuklearne nauke „Vinča“              Univerzitet u Beogradu

Pravna akta

 

Institut za nuklearne nauke „VINČA“

 

Statut Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ (PDF)

 

Usvojene Izmene I Dopune Statuta  Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ (PDF)

 

Poslovnik o radu Naučnog veća Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ (PDF)

 

Pravilnik o radu Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ -  DECEMBAR 2016 (PDF)

 

Izmene i Dopune Pravilnika o radu Instituta za nuklearne nauke „Vinča“  (PDF)

 

Odluku o izmeni Poslovnika o radu Upravnog odbora Instituta "Vinča" (PDF)

 

Pravilnik o utvrđivanju uslova za sticanje zvanja istraživač saradnik i izbor u zvanje istraživač saradnik (PDF)

 

Pravilnik o utvrđivanju uslova za sticanje stručnih zvanja i izbor u stručna zvanja (PDF)

 

Pravilnik o računovodstvu (PDF)

 

Pravilnik o računovodstvenim politikama instituta Vinča (PDF)

 

Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila Instituta za nuklearne nauke «Vinča» (PDF)

 

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Institutu za nuklearne nauke «Vinča» (PDF)

 

Pravilnik o naknadama troškova zaposlenih u Institutu za nuklearne nauke «Vinča» (PDF)

 

Pravilnik o reprezentaciji u Institutu za nuklearne nauke «Vinča» (PDF)

 

Pravilnik o upravljanju međunarodnim projektima u Institutu za nuklearne nauke «Vinča» (PDF)

 

Pravilnik o korišćenju računarsko-komunikacionih resursa na mreži VincaNet-a (PDF)

 

Etički kodeks Univerziteta u Beogradu - 22 jun (doc)

 

Pravilnik o radu etičkih komisija - 22 jun (doc)

 

Pravilnik o postupku utvrđivanja neakademskog ponašanja - 22 juna (doc)

 

Pravilnik o korišćenju službenih mobilnih telefona (pdf)

 

Pravilnik o postupku provere alkoholisanosti i uticaja drugih sredstava zavisnosti (pdf)

 

Pravilnik o blizem uredjivanju postupka Javne Nabavke u Institutu (pdf)

 

Ministarstvo prosvete i nauke

 

Zakon o naučnoistraživačkoj delatnosti (Sl. glasnik RS, br. 110/2005, 50/2006 - ispr. i 18/2010) (PDF)

 

Zakon o inovacionoj delatnosti (Sl. glasnik RS, br. 110/2005 i 18/2010) (PDF)

 

Pravilnik o vrednovanju naučnoistraživačkog rada i postupku akreditacije naučnoistraživačkih organizacija (PDF)

 

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra naučnoistraživačkih organizacija (Službeni glasnik RS, br. 32/07 od 03.04.2007.godine) (PDF)

 

Pravilnik o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača (PDF)

 

Nacionalni savet za nauČni i tehnološki razvoj

 

Pravilnik o kriterijumima i postupku za dodelu zvanja zaslužni naučnik (PDF)

 

Prev Next

Preminuo je dr Vojislav Aranđelović

  Sa velikom tugom saopštavamo da nas je napustio dr Vojislav...

Detaljnije

Др Стеван Јокић одликован у Амбасади Фра…

Др Стеван Јокић одликован у Амбасади Француске

Др Стеван Јокић одликован у Амбасади Француске Aмбасадор Моро је на...

Detaljnije

Dr Ivan Jovanović dobitnik nagrade "Gora…

Nas mladi kolega dr Ivan Jovanovic, istrazivac saradnik Lab za...

Detaljnije

Vinca's paper: The Best of JCEM-Diabetes…

We are glad to inform you that our paper published...

Detaljnije

Two Vinca's papers in the top 2% of all …

  Altmetric has tracked 6,354,289 research outputs across all sources so...

Detaljnije