Logovanje


Institut za nuklearne nauke „Vinča“              Univerzitet u Beogradu

Pravna akta

 

Institut za nuklearne nauke „VINČA“

 

Statut Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ (PDF)

 

Poslovnik o radu Naučnog veća Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ (PDF)

 

Pravilnik o radu Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ -  DECEMBAR 2016 (PDF)

 

Odluku o izmeni Poslovnika o radu Upravnog odbora Instituta "Vinča" (PDF)

 

Pravilnik o utvrđivanju uslova za sticanje zvanja istraživač saradnik i izbor u zvanje istraživač saradnik (PDF)

 

Pravilnik o utvrđivanju uslova za sticanje stručnih zvanja i izbor u stručna zvanja (PDF)

 

Pravilnik o računovodstvu (PDF)

 

Pravilnik o računovodstvenim politikama instituta Vinča (PDF)

 

Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila Instituta za nuklearne nauke «Vinča» (PDF)

 

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Institutu za nuklearne nauke «Vinča» (PDF)

 

Pravilnik o naknadama troškova zaposlenih u Institutu za nuklearne nauke «Vinča» (PDF)

 

Pravilnik o reprezentaciji u Institutu za nuklearne nauke «Vinča» (PDF)

 

Pravilnik o upravljanju međunarodnim projektima u Institutu za nuklearne nauke «Vinča» (PDF)

 

Pravilnik o korišćenju računarsko-komunikacionih resursa na mreži VincaNet-a (PDF)

 

Etički kodeks Univerziteta u Beogradu - 22 jun (doc)

 

Pravilnik o radu etičkih komisija - 22 jun (doc)

 

Pravilnik o postupku utvrđivanja neakademskog ponašanja - 22 juna (doc)

 

Pravilnik o korišćenju službenih mobilnih telefona (pdf)

 

Ministarstvo prosvete i nauke

 

Zakon o naučnoistraživačkoj delatnosti (Sl. glasnik RS, br. 110/2005, 50/2006 - ispr. i 18/2010) (PDF)

 

Zakon o inovacionoj delatnosti (Sl. glasnik RS, br. 110/2005 i 18/2010) (PDF)

 

Pravilnik o vrednovanju naučnoistraživačkog rada i postupku akreditacije naučnoistraživačkih organizacija (PDF)

 

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra naučnoistraživačkih organizacija (Službeni glasnik RS, br. 32/07 od 03.04.2007.godine) (PDF)

 

Pravilnik o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača (PDF)

 

Nacionalni savet za nauČni i tehnološki razvoj

 

Pravilnik o kriterijumima i postupku za dodelu zvanja zaslužni naučnik (PDF)

 

Prev Next

Dr Ivan Jovanović dobitnik nagrade "Gora…

Nas mladi kolega dr Ivan Jovanovic, istrazivac saradnik Lab za...

Detaljnije

Vinca's paper: The Best of JCEM-Diabetes…

We are glad to inform you that our paper published...

Detaljnije

Two Vinca's papers in the top 2% of all …

  Altmetric has tracked 6,354,289 research outputs across all sources so...

Detaljnije

IV International Geant4 School

IV International Geant4 School

  On behalf of the Organising Committee we are happy to...

Detaljnije

The 5th Workshop SPECIFIC METHODS FOR FO…

The 5th Workshop SPECIFIC METHODS FOR FOOD SAFETY AND QUALITY

The 5th Workshop SPECIFIC METHODS FOR FOOD SAFETY AND QUALITY http://www.vin.bg.ac.rs/Workshop-0916/workshop.htm  

Detaljnije