Logovanje


Institut za nuklearne nauke „Vinča“              Univerzitet u Beogradu

Preminuo je dr Vojislav Aranđelović

 

Sa velikom tugom saopštavamo da nas je napustio dr Vojislav Aranđelović, naš dugogodišnji kolega, rukovodilac i drug. Do penzionisanja je preko 20 godina aktivno učestvovao u rukovođenju našim Institutom, pre svega kao direktor Laboratorije za elektroniku i kao pomoćnik generalnog direktora Instituta. Uvek je dobro razumeo ljude, nesebično pružao pomoć i umeo sa svima da uživa u iskrenom prijateljstvu. Sahrana je obavljena 31. jula 2017.g. na groblju Lešće. Neka mu je večna slava.