Kontakt - uprava i laboratorije

Institut za nuklearne nauke „Vinča“

p.fah 522

11001 Beograd, Srbija

tel: +381 11 3408 101 ; +381 11 3408 102

email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Matični broj: 07035250

PIB: 101877940

Logovanje

 

010 Laboratorija za fiziku
tel: +381 11 6454965 ; +381 11 6447700
faks: +381 11 6447963
email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


011 Laboratorija za nuklearnu i plazma fiziku
tel: +381 11 6453681
faks: +381 11 6453681
email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


020 Laboratorija za teorijsku fiziku i fiziku kondenzovane materije
tel: +381 11 6308 828
faks: +381 11 6308 829
email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


030 Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku
tel: +381 11 3408 607 ; +381 11 6308 428
faks: +381 11 3408 607
Radijaciona jedinica: +381 11 6308 935
Atest kablova: +381 11 6447382
email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


040 Laboratorija za atomsku fiziku
tel: +381 11 6455451 ; +381 11 6308 425
faks: +381 11 6308 425
email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

050 Laboratorija za fizičku hemiju
tel: +381 11 6453967 ; +381 11 6447207
faks: +381 11 6308 434
email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


060 Laboratorija za hemijsku dinamiku i permanentno obrazovanje
tel: +381 11 6455654 ; +381 11 6450156 ; +381 11 6683390
faks: +381 11 6455654 ; +381 11 6308 435 ; +381 11 6683390
email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


070 Laboratorija za radioizotope
tel: +381 11 3408 282 ; +381 11 6308 436 ; +381 11 7442613
faks: +381 11 6308 436
email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


080 Laboratorija za radiobiologiju i molekularnu genetiku
tel: +381 11 3408 686
faks: +381 11 6447485
email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


090 Laboratorija za molekularnu biologiju i endokrinologiju
tel: +381 11 6455561 ; +381 11 6308 514 ; +381 11 7443619
faks: +381 11 6455561 ; +381 11 6308 436
email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


100 Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine
tel: +381 11 6453867 ; +381 11 7408 484
faks: +381 11 6455943 ; +381 11 6453791
email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


140 Laboratorija za termotehniku i energetiku
tel: +381 11 7443498
faks: +381 11 6453670
email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


160 Centar za motore i vozila
tel: +381 11 6308 427 ; +381 11 6455684
faks: +381 11 6308 427 ; +381 11 6455684
email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


170 Laboratorija za materijale
tel: +381 11 6447335 ; +381 11 3408 224
faks: +381 11 3408 224
email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  ; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


180 Centar za multidisciplinarna istraživanja i inženjering
tel: +381 11 6453686
faks: +381 11 7440100
email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


240 Spoljnotrgovinski promet
tel: +381 11 3408 301 ; +381 11 3408 174 ; +381 11 6454960
faks: +381 11 6308 432
email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


280 Centar za protiveksplozionu zaštitu
tel: +381 11 3408 323 ; +381 11 3408 519 ; +381 11 3408 338
faks: +381 11 3408 660 ; +381 11 6308 435
email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  ; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


BIRO - Biro za sertifikaciju
tel: +381 11 3408 168 ; +381 11 3408 206 ; +381 11 3408 639
faks: +381 11 6308 430
email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


C.P.O. - Centar za permanentno obrazovanje
tel: +381 11 2626759 ; +381 11 2634845
faks: +381 11 2634451
email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.