Akreditacija

Laboratorije za ispitivanje po standardu SPRS ISO/IEC 17025

 1. 280 Centar za protiveksplozionu zaštitu - akreditacioni broj: 01-021
 2. 060 Laboratorija za hemijsku dinamiku i permanentno obrazovanje - akreditacioni broj: 01-063
 3. 070 Laboratorija za radioizotope - akreditacioni broj: 01-064
 4. 140 Laboratorija za termotehniku i energetiku - akreditacioni broj: 01-264
 5. 011 Laboratorija za nuklearnu i plazma fiziku - akreditacioni broj: 01-320
 6. 100 Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine - akreditacioni broj: 01-327
 7. 160 Centar za motore i vozila - akreditacioni broj: 01-375
 8. 050 Laboratorija za fizičku hemiju - akreditacioni broj: 01-437

 

Laboratorije za etaloniranje po standardu SRPS ISO/IEC 17025

 1. 140 Laboratorija za termotehniku i energetiku - akreditacioni broj: 02-003
 2. 100 Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine - akreditacioni broj: 02-036

 

Kontrolna tela po standardu SRPS ISO/IEC 17020

 1. 300/300 Kontrolno telo za proizvode i procese - akreditacioni broj: 06-012
 2. 160 Centar za motore i vozila - akreditacioni broj: 06-017

 

Sertifikacionо telо za proizvode po standardu SRPS ISO/IEC 17065

 1. 300/300 Biro za sertifikaciju - akreditacioni broj 04-004 

 

IMENOVANJE/OVLAŠĆIVANJE 

Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti - registarski broj: I 003

 1. 300/300 Biro za sertifikaciju
 2. 280 Centar za protiveksplozionu zaštitu
 3. 030 Laboratorija GAMA
 4. 160 Centar za motore i vozila