Logovanje


Institut za nuklearne nauke „Vinča“              Univerzitet u Beogradu

„Vinča“ danas

U današnje vreme nauka sve više prevazilazi ograničenja nametnuta podelama na fiziku, hemiju, biologiju i ostale tradicionalne discipline – stvaranjem istraživačkih timova koji se orijentišu na rešavanje problema na multidisciplinarni način, uključujući stručnjake iz više oblasti, koji tako mogu bolje da sagledaju problem i zajednički dođu do potrebnih odgovora.

Institut za nuklearne nauke „Vinča“ je mesto gde je ovakav pristup omogućen unutrašnjom organizacijom i praksom. Oblasti istraživanja su: fizika, hemija, biologija, energetika, zaštita od zračenja i zaštita životne sredine, zdravlje i životna sredina, nauka sa akceleratorima, nauka o materijalima.

Sve ove oblasti pripadaju grupi prirodnih i tehničkih nauka. Zbog multidisciplinarnosti rada u institutu, on je sposoban da odgovori na glavne strateške pravce istraživanja koji su postavljeni na nivou države: novi materijali i nanonauke, energetika, biomedicina i zaštita životne sredine.

Ukupan broj zaposlenih trenutno fluktuira oko 750, od kojih preko 250 su doktori nauka.

 

 

Prev Next

Novi namenski prostor u Institutu

Novi namenski prostor u Institutu

  U utorak 19. aprila 2016. je u Institutu održano otvaranje...

Detaljnije

Institut "Vinča" proslavio 68 rođendan

Kao što kaže "Politika" - imali smo i za šta....

Detaljnije

Nagrada grada Beograda

Nagrada grada Beograda

  S ponosom čestitamo svojim kolegama dr Aleksandri Maluckov i dr...

Detaljnije

Sednica ZIS sa resornim Ministarstvom

Sednica ZIS sa resornim Ministarstvom

Na sednici Zajednice instituta Srbije posvećenoj kraju godine, gosti su...

Detaljnije

SPORAZUM VINČA – RUĐER BOŠKOVIĆ

SPORAZUM VINČA – RUĐER BOŠKOVIĆ

  Institut "Vinča" (Srbija) i Institut "Ruđer Bošković" (Hrvatska) potpisali su...

Detaljnije