Logovanje


Institut za nuklearne nauke „Vinča“              Univerzitet u Beogradu

„Vinča“ danas

U današnje vreme nauka sve više prevazilazi ograničenja nametnuta podelama na fiziku, hemiju, biologiju i ostale tradicionalne discipline – stvaranjem istraživačkih timova koji se orijentišu na rešavanje problema na multidisciplinarni način, uključujući stručnjake iz više oblasti, koji tako mogu bolje da sagledaju problem i zajednički dođu do potrebnih odgovora.

Institut za nuklearne nauke „Vinča“ je mesto gde je ovakav pristup omogućen unutrašnjom organizacijom i praksom. Oblasti istraživanja su: fizika, hemija, biologija, energetika, zaštita od zračenja i zaštita životne sredine, zdravlje i životna sredina, nauka sa akceleratorima, nauka o materijalima.

Sve ove oblasti pripadaju grupi prirodnih i tehničkih nauka. Zbog multidisciplinarnosti rada u institutu, on je sposoban da odgovori na glavne strateške pravce istraživanja koji su postavljeni na nivou države: novi materijali i nanonauke, energetika, biomedicina i zaštita životne sredine.

 

 

Prev Next

Izbor u istraživačko zvanje - M. Omeraše…

  ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА" НАУЧНО  ВЕЋЕ Датум:11. 04. 2014. године                                       О Б...

Detaljnije

Izbor u istraživačko zvanje - A. Dimitri…

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"  НАУЧНО  ВЕЋЕ Датум:11. 04. 2014. године                                       О Б...

Detaljnije